Business

Phát triển chiến lược marketing đa kênh. Quản lý nội dung và chiến dịch quảng cáo trên mọi kênh. Tạo nội dung cao cấp, bao gồm đồ họa, video, và nội dung tương tác.

  • Phát triển chiến lược marketing đa kênh.
  • Quản lý nội dung và chiến dịch quảng cáo trên mọi kênh.
  • Tạo nội dung cao cấp, bao gồm đồ họa, video, và nội dung tương tác.